Kalibrasyon Ayarı

Kalibrasyon Ayarı

Kalibrasyon Ayarı

Cihazın doğruluğunu attırmak için yapılan işlemlerdir.


Kalibrasyon: Bir  ölçüm cihazı ile bir dizi ölçüm ve bunlar arasında ilişki kurma işlemleridir.


Kalibrasyon Ayarı: Cihazın uygun hale getirmektir. Analog takograflarda el ile , dijital ve elektronik takograflarda yazılım ile gerçekleştirilir.


Oto Kalibrasyon: Bir cihazın doğruluğunu attırmak için yapılan iç kalibrasyonlardır.